Orjinal tam Türkçe Kitap  TEK HAKIKAT

KUR-AN 

Okumak istediğiniz  Sayfa numarasına tıklayın

Bismillahirrahmannirrahim  /

Rahman ve Rahim olan ALLAH adı ile

Ön Kapak

1


Önsöz

2

Başlangıç ( FATİHA  ) I. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 7 AYET ) , 

3


İNEK ( EL - BAKARE ) II. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 286 AYET ) 

3  4    5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  27  28 


İMRAN SOYU ( AL - İMRAN ) III. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 200 AYET )

29 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   40  41  42  43  44KADINLAR ( EN - NİSA ) IV. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 175 AYET ) 

44 45  46  47  48  49  50  51   52   53   54   55  56   57  58  59


SOFRA ( EL - MAİDE  ) V. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 120 AYET  )  

59  60   61   62   63   64   65   66   67   68  69   70 71


DAVAR ( EN’AM   ) VI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 165  AYET  )

71   72   73  74   75   76   77   78   79  80   81   82   83   84   NE CENNET NE CEHENNEM ( A’RAF  ) VII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 205 AYET  )

84 85   86   87   88   89   90   91  92  93  94  95  96  97  98  99


GANİMET ( ENFAL ) VIII. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur  75 AYET )

99  100  101  102  103  104  105  TÖVBE  IX. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 130 AYET  ) 

105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  YUNUS  X. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 109 AYET ) 

116  117  118  119  120  121  123  124    


HUD  XI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 123 AYET ) 

124 125  126  127  128  129  130   131  132  133  YUSUF  XII.Süre

( Mekkne’de vahyolunmuştur 111 AYET )

133  134  135  136  137  138 139  140  141  GÖKGÜRÜLTÜSÜ ( ER-RA’D ) XIII. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 43 AYET )

141  142  143  144  145  


İBRAHİM  XIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 52 AYET )

145 146  147  148  149   


EL - HICIR  XV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur  99 AYET ) 

149 150  151  152  153  


BAL ARISI ( AN - NAHL ) XVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur  128 AYET ) 

153 154  155  156  157  158  159  160  161  


GECE YOLCULUGU ( EL - İSRA ) XVII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur  111  AYET )  

162  163 164  165  166 167  168  169  


MAĞARA ( AL - KEHF ) XVIII. Süre 

( Medine’de vahyolunmuştur 110 AYET )

169 170  171  172  173  174  175  176  


MERYEM  XIX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur  98 AYET ) 

176 177  178  179  180  181  


TAHA   XX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur  135 AYET ) 

181 182  183  184  185  186  187  188 


PEYGAMBERLER ( EL - ENBİYA )  XXI. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur  112 AYET )  

188 189  190 191  192  193  194  


HAC ( EL - HACC ) XXII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur  78 AYET )  

194 195  196  197  198  199  200  


İNANANLAR ( EL - MÜMİNUN ) XXIII. Süre  

( Mekke’de vahyolunmuştur  119  AYET )   

200 201  202  203  204  205
NUR ( EN - NUR ) XXIV. Süre 

( Medine’de vahyolunmuştur 64 AYET )

206  207  208  209  210  211  FURKAN ( EL - FURKAN ) XXV. Süre  

( Mekke’de vahyolunmuştur 77 AYET )

212  213  214  215  216ŞAİRLER ( EŞ - ŞUARA ) XXVI. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 227 AYET )

217  218  219  220  221  222  223  224  KARINCA  ( EN - NEML ) XXVII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 95 AYET )

224  225  226  227  228  229  230  KISSALAR ( EL - KASAS )  XXVII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 88 AYET ) 

230 231  232  233  234  235  236  

ÖRÜMCEK ( EL - ANKEBUT )  XXIX. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 69 AYET )

237  238   239  240   241  ROMALILAR ( ER - RUM ) XXX. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 60 AYET )

242  243  244  245  LOKMAN XXXI. Süre 

( Medine’de vahyolunmuştur 34 AYET )

246  247  248  


SECDE  XXXII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 30 AYET ) 

248 249  250 AHZAB XXXIII. Süre 

( Medine’de vahyolunmuştur 73 AYET )

250  251  252  253  254  255   256SEBE  XXXIV. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 54 AYET )

257  258  259  260  
FATIR yahut MELAİKE   XXXV. Süre  

( Mekke’de vahyolunmuştur 45 AYET )

261  262  263  264  YASİN  XXXVI. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 83 AYET ) 

264 265  266  267  268  SAFLAR   ( SAFAT ) XXXVII. Süre 

( Mekke’de vahyolunmuştur 182 AYET ) 

268  269  270  271  272  273  274  SAD  XXXVIII. Süre 

( Medine’de vahyolunmuştur 83 AYET )

274 275  276  277  278 
ZÜMER ( EZ - ZÜMER )  XXXIX. Süre  

( Mekke’de vahyolunmuştur 75 AYET ) 

278  279  280  281  282  283
İNANAN ( EL - MÜ’MİN ) XL . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 85 AYET ) 

284  285  286  287  288  289  ( FUSSİLET veya SECDE  veya HAMİM ) XLI . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 54 AYET ) 

290  291  292  293  
( EŞ - ŞÜRA ) XLII . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 53 AYET ) 

293 294  295  296  297  ALTIN , MÜCEV ( EZ - ZUHRÜF )  XLIII . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 89 AYET )  

297 298  299  300  301  302


DUMAN ( ED - DÜHAN ) XLIV . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 89 AYET )   

302 303  304  ( EL - CASİYE ) XLV . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 36 AYET ) 

304 305  306  
KUM TEPELERİ ( EL - AHKAF ) XLVI . Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 35 AYET )

307  308  309  
MUHAMMED   XLVII . Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 38 AYET )

310  311  312 
FETİH ( EL - FETH )   XLVIII . Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 29 AYET )

313  314  315  
ODALAR   XLIX . Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 18 AYET )

316  317  
KAF   L. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 45 AYET )

318  319  320  SAVURAN ( EZ - ZARİYAT ) LI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 60 AYET ) 

320 321  322  DAĞ ( ET - TUR ) LII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 49 AYET ) 

322 323  324  YILDIZ ( EN - NECM  ) LIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 62 AYET ) 

324  325  326  AY ( EL - KAMER ) LIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 55 AYET ) 

327  328  329  RAHMAN ( ER - RAHMAN )   LV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 78 AYET ) 

329 330  331  332  
OLAY ( EL - VAKIA )    LVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 96 AYET )  

332 333  334  335 DEMİR ( EL - HADİD )   LVII. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 29 AYET )

335 336  337  338 ŞİKAYETÇİ KADIN ( EL - MÜCADİLE )    LVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 22 AYET )   

338  339  340  341  342  SINAMA ( EL - MÜMTAHANA )   LX. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 13 AYET )  

343  344  
SAF  ( ES- SAF )  LXI. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 14 AYET )

344  345  
CUMA ( EC - CUM’A )  LXII. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 11 AYET )

346  
MÜNAFIKLAR ( EL - MÜNAFİKUN )  LXIII. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 11 AYET )

347  

KUSURLARIN MEYDANA ÇIKMASI 

( ET TAGABÜN )  LXIV. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 18 AYET )

348  349  

BOŞAMA ( ET - TALAK ) LXV. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 12 AYET ) 

349 350  TAHRİM ( ET - TAHRİM )  LXVI. Süre

( Medine’de vahyolunmuştur 12 AYET )

351  352  


MÜLK ( EL - MÜLK )  LXVII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 30 AYET )

352 353  354  KALEM ( EL - KALEM )  LXVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 52 AYET )

354 355  356  
HAKKA ( EL - HAKKA )  LXIX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 52 AYET ) 

356 357  358  MEARİC ( EL - MEARİC )   LXX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 44 AYET ) 

358 359  360 


NUH    LXXI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 28 AYET ) 

359  360 CİN ( EL - CİNN ) LXXII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 28 AYET ) 

361  362  


SARINMIŞ ( EL - MÜZEMMİL )  LXXIII. Süre

 ( Mekke’de vahyolunmuştur 20 AYET ) 

362 363  
MÜDESSİR ( EL - MÜDESSİR )  LXXIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 56 AYET ) 

364  365  KIYAMET  ( EL - KIYAME )  LXXV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 40 AYET ) 

365  366  DEHR ( ED - DEHR )  LXXVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 31 AYET ) 

367  368 
GÖNDERİLENLER ( EL - MÜRSELAT ) LXXVII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 50   AYET ) 

368 369  370  371  BÜYÜK HABER  ( EL - NEBE ) LXXVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 41   AYET ) 

368 369  370  371  NAZİAT ( EL - NAZİAT )

( Mekke’de vahyolunmuştur 46   AYET )  LXXIX. Süre

371 372  SURAT EKŞİTEN ( EL - ABESE ) LXXX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 42   AYET )

372 373  


DÜRÜLEN GÜNEŞ  ( ET - TEKVİR  ) LXXXI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 29   AYET )

374  YARELMA ( EL - İNFİTAR )  LXXXII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 19   AYET )

375  
HİLECİLER ( EL - MUTAFFFİN  ) LXXXIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 36   AYET )

375  376  

YARILMA ( EL - İNŞİKAK )  LXXXIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 25   AYET )

377  
KÜME YILDIZLAR  ( EL - BÜRUC )  LXXXV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 22   AYET )

378 
SABAH YILDIZI ( ET - TARIK )  LXXXVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 17   AYET )

379  


YÜCELERDEN YÜCE ( EL A’LA )  LXXXVII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 19   AYET )

379  380

( EL - GAŞİYE )   LXXXVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 26   AYET )

380  381  TANYERİ ( EL - FECR )

( Mekke’de vahyolunmuştur 30   AYET )

381  382  ŞEHİR  ( EL - BELD )  LXXXIX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 20   AYET )

382

GÜNEŞ ( EŞ - ŞEMS )  XCI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 15   AYET )

383  GECE ( EL - LEYL )  XCII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 21   AYET )

383  384KUŞLUK VAKTİ ( VED - DUHA ) XCIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 11   AYET )

384  İÇ AÇMA ( EL - İNŞİRAH )   XCIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 8   AYET )

384 385  


İNCİR  ( ET - TİN )  XCV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 8   AYET )

385 


KAN PIHTISI  ( EL - ALAK )   XCVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 19   AYET )

385 386
KADİR  ( EL - KADR  )   XCVII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 5   AYET )

386APAÇIK KANIT ( EL - BEYYİNE )    XCVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 8   AYET )

386  387  

DEPREM ( EL - ZİLZAL )    XCIX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 8   AYET )

387  


KOŞU ATLARI  ( EL - ADİYAT  )    C. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 11AYET )

387  388  
VURMA  VAKTİ  ( EL - KARİA  )     CI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 11AYET )

388  
ZENGİNLİK DİLEĞİ   ( EL - TAKASÜR  )      CII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 11AYET )

388  389İKİNDİ   ( EL - ASR  )     CIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 3 AYET  )

389   


KOĞUCULAR    ( EL - HUMAZA  )     CIV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 9  AYET  )

389   FİL    ( EL - FİL   )     CV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 5 AYET )

389    390  KUREYŞ     ( EL - KUREYŞ   )     CVI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 4 AYET )

390 SADAKA    ( EL - MAUN   )     CVII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 7 AYET )

390 


KEVSER    ( EL - KEVSER   )     CVIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 3 AYET )

390 
KAFİRLER    ( EL - KAFİRUN   )     CIX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 6 AYET )

391 


YARDIM    ( EL - NASR   )     CX. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 3 AYET )

391 


EBU LEHEB    CXI. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 5 AYET )

391 TANRI BİRLİĞİ     ( EL - İHLAS   )    CXII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 4 AYET )

392  TAN VAKTİ     ( EL - FALAK   )       CXIII. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 5 AYET )

392  
İNSANLAR     ( EL - NAS   )       CXV. Süre

( Mekke’de vahyolunmuştur 6 AYET )

392

   e - kitap

KURAN 

OKU


Büyük Resim

www.adgeta.com/392jpegINDEXkuranokuturkce.html

Bu sayfa içerisindeki kaynaklar farklı sitelere bağlanabilir. 

Bu sitelerin içeriklerinden ADGETA sorumlu değildir.

 www.adgeta.com          internet server