BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM


TAMAMI TURKCE

 KURAN 


DOSYA

KITAP

OKU


UCRETSIZ / BEDAVA Link e tıkla telefonuna indir internet olmasa da her yer de okuyabilirsin


KURAN.pdf

https://doganair.org/KURAN/KURAN.pdf

55,208510 MB

1) KAN PIHTISI  ( EL - ALAK ) 96.sure          Sayfa 385 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 19 ayettir ) 

1. Oku , Yaradan Rabbinin adıyla oku

2. İnsanı kan pıhtısından yarattı.

3. Oku , Rabbinin keremine son yoktur.

4. Kalem kullanmayı O öğretmiştir.

5. İnsana , bilmediğini öğretmiştir.

6.  Evet , İnsan azar ,

7. Kendini zenginleşmiş görünce .

8. Muhakkak ki dönüş Rabbimizedir.

9. Alıkoyan insanı gördün mü,

10. Bir kolu namaz kılmaktan ?

11. Bir düşün , ya doğru yolda ise ,

12. Yahut sakınmayı emrediyorsa ?

13. Bir düşün , ya yalanlayıcı ve arka çevirici ise ?

14. Allah’ın , kendisini gördüğünü bilmiyor muydu ?

15. Yok eğer böylesi vazgeçmezse perçemlerinden yakalarız.

16. O yalancı , yanlış davranan perçeminden.

17. O da yardımcılarını çağırsın,

18. Bizde zebanileri çağırırız.

19. Hayır , ona itaat etme, ve artık secde et ve yaklaş.
2) KALEM ( EL - KALEM ) 68.sure         Sayfa 354-355-356

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 52 ayettir )

    1.    Nun. Kalem , ve yazdıkları hakkı için,

    2.    Sen, Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin.

    3.    Senin için tükenmek bilmeyen bir karşılık vardır.

    4.    Muhakkak ki sen en güzel huylusun.

    5.    Sende göreceksin , onlarda görecekler,

    6.    Deli kimmiş.

    7.    Muhakkak ki Rabbimiz, yolundan sapanı daha iyi bilir, doğru yolu tutmuşları da daha iyi bilir

8.  Yalanlayanlara itaat etme.

9. Senin tatlılıkla davranmanı isterler ; o zaman onlarda sana tatlılıkla davransınlar.

10. Çok and içene , aldatıcı kimseye itaat etme,

11. Ayıp araştırıcı , arkadan söz söyleyici , söz taşıyıcıya ,

12. Hayırlı işe engel olana , günah işlemeye düşküne, 

13. Şerefsiz , üstelikte soysuz olana,

14. Mal ve evlat sahibide olsa.

15. Ayetlerimiz okununca der ki : Bunlar eskilerin masalları.

16. Biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Biz onları , tıpkı sabahleyin yemişlerini toplamaya andiçen bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınayacağız.

18. Allah dilerse demediler.19. Rabbimiz tarafından gönderilen bir felaket bahçeyi sardı, onlar uykudaydılar.

20. Sabahleyin bahçe kapkara kesildi .

21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler :

22. Mahsul devşireceksiniz erken gidin .

23. Yola koyuldular , gizlice konuşuyorlarda :

24. Bügün hiçbir yoksul içeri girmesin .

25. Buna güçleri yeter sanarak erkenden oraya gittiler .

26. Bahçeyi görünce dediler ki : Yolu şaşırmışız .

27. Hayır artık yoksuluz .

28 . İçlerinden en iyileri dedi ki : Ben size Allah ’ı tenzih edin demedim mi ?

29.  Dediler ki: Rabbimizin şanı yücedir, gerçekten de biz zalim kişileriz .

30. Birbirlerine karşı gelerek birbirlerini kınamaya başladılar .

31. Dediler ki : Eyvah bize , meğer biz azgın kimselermişiz .

32. Belki Rabbimiz daha hayırlısını verir : Ne dilersek Rabbimizden dileriz .

33. İşte azap böyledir ; ahiret azabı ise ,   bir bilseler , daha büyüktür .

34. Sakınanlara , Rableri katında Naim cennetleri vardır .

35. Biz , kendilerini teslim etmişlerle suçluları bir mi tutacağız ?

36. Size ne oldu , nasıl oluyor da böyle hüküm ediyorsunuz ?

37. Yoksa sizin bir kitabınız var da oradamı bunları okuyor ,

38. Orada işinize gelen her şeyi buluyorsunuz ?

39 . Yoksa , kıyamete kadar ne isterseniz hep olacak diye , Bizden alınmış bir ant mı var  ? 

40.  Onlara sor : İçinizden buna kim kefil olur ?

41 . Yoksa ortakları mı var ? Sözlerinde gerçekseler ortaklarını getirsinler .


42. O gün işler güçleşir , secdeye çağırılırlar ; ama buna güçleri yetmez .

43. Önlerine bakarlar , üzerlerine aşağılık çöker , halbuki sapsağlam oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı .

44. Bu sözü yalanlayanları , Bana bırak , Biz , onları , bilmedikleri bir yoldan azar azar azaba yaklaştırırız .

45. Ben , Onlara mühlet veriyorum, çünkü , Benim düzenlediğim pek sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da borç altına mı girdiler ?

47.  Yoksa gaybı biliyorlar da ondan mı yazıyorlar ?

48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle , balık sahibi gibi olma , boğulur gibi Rabbimize seslenmişti.

49. Eğer , Rabbinin nimetine ermiş olmasaydı kötü bir halde fena bir yere bırakılır giderdi .

50. Fakat , Rabbi onu seçti , salih kimselerden kıldı .

51. Kafirler , Zikr’i ( Kuran’ı) işittikleri zaman sana gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarlar ve derler ki : Muhakkak bu bir deli ….

52. Halbuki bu , alemlere bir öğüttür .


3) SARINMIŞ  ( EL - MÜZEMMİL) 73.sure         Sayfa 362-363

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 20 ayettir ) 

    1.    Ey örtüsüne bürünen ,

    2.    Gece namaza kalk , ama birazında 

    3.    Gece yarısında , yahut bir sonra,

    4.    Yahut bir önce ve Kuran ‘ı tane tane oku

    5.    Muhakkak ki , Biz insanın gönlüne ağır bir şey vahyedeceğiz .


6. Muhakkak ki , gece ibadet etmek daha uygun , okumak için de elverişlidir .

7. Çünkü gündüzleri senin uzun uzun işlerin vardır .

8. Rabbinin adını an , bütün gönlünle kendini O ‘na ver .

9. Doğunun da Batının da Rabbidir. O‘ndan başka ilah yoktur ; 

o halde O’na sığın .

10. Onların dediklerine sabret , onlardan güzel bir yolda ayrıl .

11. Varlıklı olupta yalanlayanları bana bırak . Onlara az mühlet ver .

12. Muhakkak ki Biz , onlar için ağır zincirler ve cehennem var ,

13. Boğazdan geçmez yiyecek ve acıklı bir azap var .

14. O gün , yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar kum yığınlarına dönecek .

15. Muhakkak ki Biz size tanık olsun diye bir peygamber gönderdik , Firavun’ a da bir peygamber göndermiştik .

16. Firavun , peygambere isyan etmişti , onu çok kötü alıverdik .

17. Kafir olursanız , çocukları saçları ağırmış ihtiyarlara çeviren o günü kendinizi nasıl sakınırsınız ?

18. O gün gök yarılacak ve O’nun vaadi mutlaka yerine gelecek .

19. Muhakkak ki bu bir öğüttür : artık dileyen Rabbinin Yolunu tutar .

20. Muhakkak ki Rabbimiz , senin gecenin üçte ikisinden ve yarısından daha az ve bazı defa üçte biri kadar bir zamanında namaza kalktığını , seninle birlik olanlardan bir kısmının da kalktığını pek iyi bilir. Allah geceyi , gündüzü ölçer , sizin iyice hesaplayamayacağınızı bilir , bu yüzden tövbenizi kabul eder .Artık Kuran’dan kendinize kolay gelecek kadarını okuyun . Allah aranızda hastalar olacağını bilir , bir kısmınızda Allah ‘ın lütfunu aramak üzere yolculuk ederler , başka bir kısmınız da Allah yolunda savaşır . Öyle ise kendinize kolay gelen kadarını okuyun , Namaz kılın , zekat verin . Allah‘a güzel bir borç verin , nefsiniz için ne hayır yaparsanız ,  Allah yanında daha hayırlısını ve daha büyük bir karşılığını bulursunuz . Allah’tan mağfiret dileyin , çünkü O suçları örter , Rahimdir .


4) MÜDESSİR   ( EL - MÜDESSİR) 74.sure        Sayfa 364-365

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 56 ayettir ) 

    1.    Ey örtüsüne sarınmış kimse ,

    2.    Kalk ve korkut .

    3.    Rabbimizi büyük bil

    4.    Elbiseni temizle .

    5.     Kötülükten çekin .

    6.    Yaptığın iyiliği çok görme .

7.   Rabbimiz için sabret .

8.  Çünkü boru üfürülünce , 

9.  İşte o gün , çok zorlu bir gündür .

10. Kafirler için hiç de kolay değildir .

11. Beni yarattığın ile yalnız bırak .

12. Ona çok mal verdim .

13. Ben ona gözlerinin gördüğü çocuklar verdim .

14. Her şeyi ona düzledim .

15. Sonra daha fazlalaştırmamı umar .

16. Hayır , imkanı yok , çünkü delillerimize karşı inada girişti .

17 . Ben onu çetin bir rüzgara sardıracağım .

18. Muhakkak ki düşündü , ölçtü .


19. Geberesice , nasıl da ölçüp biçti .

20. Sonra yine , geberesice , nasıl da ölçüp biçti .

21. Sonra baktı,

22. Sonra kaşlarını çattı , suratını astı .

23. Sonra arkasına döndü , ululanmak tasladı .

24. Dedi ki : Muhakkak ki bu öğretilmiş bir büyü .

25. İnsan sözünden başka bir şey değil .

26. Ben onu Sakar’a atacağım .

27. Sakar’ın ne olduğunu bilir misin ?

28. Bir şeyi bırakmaz , ondan bir şey kurtulmaz .

29. Derileri yakar kavurur .

30. On dokuz memuru vardır .

31. Biz ateşe bakanları yalnız meleklerden kıldık ; onların sayılarını şunun için belli ettik ki kendilerine kitap verilenler iyice anlayıp inansınlar , inananların da inançları artsın ,

32. Kendilerine kitap verilenler ile inananlar şüpheye düşmesinler ;

33. Kalplerinde hastalık olanlarla kafirler desinler ki : Allah bu mesele ile ne demek istiyor ?

34. Böylece Allah , dilediğini sapkınlıkta bırakır , dilediği doğru yola sokar . Rabbinin ordusunu kendinden başkası bilmez . İnsanlar için bu sadece bir öğüttür .

35. Hayır , ay hakkı için,

36. Çekilip giden gece hakkı için, 

37. Işıklanan sabah hakkı için ,

38. Belaların en büyüğü odur ,

39. İnsanları korkutucudur ,


40. Aranızdan ileri gidenler veya geri kalanlar için.

41. Herkes kazandığına bağlıdır ; sağ taraf insanları ,

42. Cennettedirler ; birbirlerine suçluları sorarlar ;

43. Siz neden Sakar’dasınız ?

44. Derler ki : Namaz kılanlardan değildik .

45. Yoksulu yedirmezdik .

46. Boş laflara dalanlarla beraber biz de dalardık .

47. Din gününü yalanlardık .

48. Ta ölüm gelip çatıncaya kadar .

49. Artık şefaatçilerin şefaati onlara yaramaz .

50. Ne oluyor onlara da öğütten yüz çeviriyorlar ,

51. Arslanlardan ürkmüş eşşek gibi ?

52. Her biri de kendilerine apaçık sahifeler verilmesini isterler .

53. Hayır ; onlar ahiretten korkmazlar .

54. Hayır , muhakkak ki bir öğüttür ,

55. Dileyen öğütlenir .

56. Allah’ın dilediğinden gayrısı öğüt almaz . Kendisinden sakınılmaya değer olan da, mağfiret edecek olan O‘dur  .


5) BAŞLANGIÇ    ( FATİHA ) 1.sure           Sayfa 3

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 7 ayettir ) 

    1.    Hamd , alemlerin Rabbi Allah’a

    2.    Merhamet ve rahmet buyurucu ;


    3.    Din gününün malikidir .

    4.    Yalnız sana kulluk ederiz ; yalnız senden yardım dileriz .

    5.    Bizi doğru yola ilet ,

    6.    Senin nimetini bulmuş olanların yoluna ,

    7.    Gazaba uğramamış , yolunu sapıtmamış olanların yoluna .


6) EBU LEHEB     ( TEBBET SURESİ ) 111.sure        Sayfa 391

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Ebu Leheb’in elleri kurusun kurudu da .

    2.    Malı ve kazancı ona hiç yaramadı .

    3.    Alev alev ateşte yanacak ,

    4.    Odun taşıyan karısı da .

    5.    Boynunda da hurma örgüsü bir ip olacak .


7) DÜRÜLEN GÜNEŞ  ( ET -  TEKVİR )  81.sure    Sayfa 374

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 29 ayettir ) 

    1.    Güneş dürülünce  .

    2.    Yıldızlar kararıp dökülünce .

    3.    Dağlar yürütülünce  ,

    4.    Dişi develer başı boş bırakılınca ,

    5.    Vahşi hayvanlar bir araya toplanınca ,


    6.     Denizler kaynayınca ,

    7.    İnsanlar birleşince ,

    8.    Diri diri gömülen kızcağıza sorulunca ,

    9.    Hangi günahtan öldürüldün ? denilince .

    10.    Defterler açılınca ,

    11.    Gök perdesi kalkınca ,

    12.     Cehennem kızdırılınca , 

    13.     Cennet yaklaştırılınca , 

    14.     Her nefis , o zaman , ne yapmışsa , onu bilecek .

    15.      Andolsun , dönüp kaybolan , 

    16.     Ve dönüp burçlarına giren yıldızlar ,

    17.     Geçmeye başlayan geceye ,

    18.    Ağaran tan yerine ,

    19.    Bu söz bir elçinin sözüdür ki ,

    20.    Arşın güçlü sahibinin yanında makamı yüksek ,

    21.    İtaat edilir , güvenilir .

    22.     Sizin arkadaşınız deli değildir .

    23.     O’nu , apaçık ufukta gördü ,

    24.     Gayba ait şeyleri gizlemez .

    25.     Bunlar taşlanmış şeytanın sözü değildir .

    26.    O halde nereye gidiyorsunuz ?

    27.    O , bütün alemler için öğüttür ,

    28.    Doğruluğu isteyenler için ,

    29.    Bütün alemlerin Rabbi olan Allah bir şeyi dilemezse siz onu dileyemezsiniz . 


8) YÜCELERDEN YÜCE ( EL - A’LA )  87.sure  Sayfa 379-380

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 19 ayettir ) 

    1.    Yüce Rabbinin adını ulula ,

    2.    Yaratan düzenleyen ,

    3.    Her şeyi bir ölçüyle yapan , doğru yolu bulduran  ,

    4.    Otlağı çıkaran ;

    5.    Onu kuru ota çeviren O’dur .

    6.    Seni okutacağız , bir şey de unutmayacaksın ,

    7.    Allah’ın dilediği başka , çünkü O aşikarı , gizliyide bilir .

    8.    Senin yollarını kolaylaştıracağız .

    9.    Öğüt ver , öğüt işe yarar .

    10.    Korkan hisse alır .

    11.    Yalnız , mutsuz , mutsuz olan çekinir ,

    12.    Böylesi büyük ateşe girer ;

    13.    Orada ne ölür , nede yaşar .

    14.    Kendini temiz tutan kurtulur ,

    15.    Rabbinin adını anan , namaz kılan da .

    16.    Ama siz dünya hayatını üstün tutarsınız ;

    17.    Halbuki ahiret daha hayırlı , daha süreklidir .

    18.    Muhakkak ki bu eski suhuflarda ( sayfalarda ) vardı ,

    19.    İbrahim ile Musa’nın suhuflarında ( sayfalarında) .
9) GECE  ( EL - LEYL )  92.sure  Sayfa 383-384

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 21 ayettir ) 

    1.    Perdesini çeken gece hakkı için ,

    2.    Işıldayan gün hakkı için ,

    3.    Erkeği , dişiyi yaradan hakkı için ,

    4.    Çabalamalarınız çeşit çeşittir .

    5.    Ama veren ve sakınan ,

    6.    En güzel sözü gerçekleyen ,

    7.    Kimseye artık kolay yolu kolaylaştırırız .

    8.    Ama nekeslik eden , kendini müstani sayan ,

    9.    En güzel yalanlayan ,

    10.    Kimsenin güç yolunu da kolaylaştırırız .

    11.    Başaşağı atıldığı zaman malı ona bir fayda vermez .

    12.    Muhakkak ki doğru yolu göstermek Bize düşer .

    13.    Muhakkak ki son ve ilk de Bizimdir .

    14.    Onun için alevli ateşle sizi korkutuyorum .

    15.    Oraya ancak şakiler atılacak .

    16.    Yalanlayan , yüz çevirenler .

    17.    Yalnız sakınanlar ondan uzak kalacak ,

    18.    Onlar malını verir , kendini temizler ,

    19.    Hiç kimseden bir karşılık nimet beklemez ,

    20.    Yalnız Yüce Rabbinin razılığını diler ;

    21.    O da ondan razı olacaktır .


10) TANYERİ  ( EL - FECR )  89.sure       Sayfa 381-382

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 30 ayettir ) 

    1.    Ağaran Tanyeri hakkı için ,

    2.    Çift ve tek hakkı için ,

    3.    Gelip geçen gece hakkı için ,

    4.    Bu antta aklı başında olan için büyük bir şey yok mu ?

    5.    Rabb’inin Ad’a ne yaptığını görmedin mi?

    6.    Direklerle dolu İrem şehrine ,

    7.    Şehirler arasında bir eşi yaratılmamış olan ,

    8.    Vadilerdeki kayaları olan Semud’a ,

    9.    Çadırları ortalığı dolduran Firavun’a ?

    10.    Bütün bunlar şehirlerde azmışlardı ,

    11.    Oralarda fesadı aradılar ,

    12.    Ragbinde onlara azap kapçısını yağdırdı .

    13.    Muhakkak ki Rabb’in gözetlemededir .

    14.    İnsan öyledir ki , Rabb’i denemek için ağırlayıp nimetler verse ,

    15.    Der ki ; Rabbim beni ağırladı .

    16.    Ama Rabbi onu denemek için daraltınca ,

    17.    Der ki ; Rabbim beni alçalttı .

    18.    Yok , hayır  , siz yetimi ağırlamıyorsunuz .

    19.    Yoksul beslemek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz .

    20.    Mirası da körü körüne giyiyorsunuz .

    21.    Malı da son derece seviyorsunuz .

    22.    Yok . Yeryüzü paramparça olup dağıldığı ,

    23.    Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği ;

    24.    O Gün cehennem de ortaya çıktığı zaman insan hatırlayacak ; ama bu hatırlama neye yarar ?

    25.    Diyecek ki : Keşke bu hayat için önceden iyi işlerde bulunaydım . O Gün kimsenin azabı O’nunki gibi olamaz .

    26.    Hiç kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz .

    27.    Ey huzura kavuşmuş nefs ,

    28.    Rabb’ine dön , sen O’ndan O da senden hoşnut olarak ,

    29.    Kullarının arasına bir ,

    30.    Cennete gir . 

11)  KUŞLUK VAKTİ   ( VED DUHA )  93.sure       Sayfa 384

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Andolsun kuşluk vaktine  ,

    2.    Karanlığı basan geceye ,

    3.    Rabb’in seni ne terk etti , ne de daralttı  ,

    4.    Muhakkak ki sana ahiret başlangıçtan hayırlı olacak .

    5.    Rabb’in sana dilediğini verecek , sen de razı olacaksın .

    6.    Seni öksüz bulup da yurtlandırmadı mı ?

    7.    Seni sapıtmış bulup da doğru yola iletmedi mi ?

    8.    Fakir bulup da zenginletmedi mi ?

    9.    Sen de öksüzü hor tutma ,

    10.    Bir şey dileyeni azarlama .

    11.    Rabb’inin nimetini anlat . 


12)  İÇ AÇMA    ( EL - İNŞİRAH  )  94.sure       Sayfa 384-385

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi ? 

    2.    Yükünü üzerinden atmadı mı ? 

    3.    Hani belini büken yükü ?

    4.    Adınıda yüceltmedik mi ?

    5.    İşte muhakkak ki her güçlüğün yanında bir kolaylık var .

    6.    Hiç şüphe yok ki her güçlüğün yanında bir kolaylık var .

    7.    Öyle ise bir işi bitirince birine başla ,

    8.    Yalnız Rabb’inde doğrul .


13)  İKİNDİ    ( EL - ASR  )  103.sure       Sayfa 389

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 3 ayettir ) 

    1.    İkindi hakkı için ,

    2.    İnsan kendi zararına çalışmaktadır ,

    3.    Yalnız inananlar , iyi iş işleyenler , birbirine gerçek, ve sabrı öğütleyenlerden gayrısı .

14)  KOŞU ATLARI ( EL - ADİYAT )  100.sure    Sayfa 387 - 388

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Andolsun soluya soluya koşanlara ,

    2.    Tırnaklarıyla  , yerden kıvılcımlar çıkaranlara , 

    3.    Sabah vaktinde düşmana saldıranlara ,

    4.    Ayaklarından toz duman saçanlara ,

    5.    Düşman topluluğu arasında yol açanlara ,

    6.    Gerçekten de insan Rabb’ine karşı nankördür ;

    7.    O da buna tanıktır ,

    8.    Bu dünya malını sevmekte çok şiddetlidir ,

    9.    Bilmez mi ki , mezarlardakiler , dışarı çıkınca ,

    10.    Yürekleri meydana vurulunca ,

    11.    Muhakkak ki Rabb’in O Gün onların her şeyinden haberlidir .


15)  KEVSER ( EL - KEVSER )  108.sure    Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 3 ayettir ) 

    1.    Sana Kevser’i verdik ,

    2.    Rabb’in için namaz kıl ve kurban ( kes ) kes dedik , 

    3.    Sana kin besleyenin soyu kesilecek ( kendinden bir iz bile kalmayacak )


16)  ZENGİNLİK DİLEĞİ  ( EL - TAKASÜR)  102.sure    Sayfa 388 - 389

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    Zenginlik isteği sizi oyaladı  ,

    2.    Mezara gireceğinize kadar , 

    3.    Muhakkak ki bunu anlıyacaksınız ,

    4.    Yine de bunun ne olduğunu anlıyacaksınız .

    5.    Bunu kesin olarak bir bilseydiniz .

    6.    Cehennemi göreceksiniz .

    7.    Kesin olarak kendi gözünüzle göreceksiniz .

    8.    O Gün nimetlerin hesabından sorguya çekileceksiniz .


17)  SADAKA  ( EL - MAUN)  107.sure    Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 7 ayettir ) 

    1.    Dini yalanlayanı gördün mü ?  

    2.    Yetimi iter , 

    3.    Yoksulu yedirmeye kimseyi teşvik etmez ,

    4.    Vay hallerine o namaz kılanların ,

    5.    Onlar namazı angarya kılarlar ;

    6.    Onu gösteriş için yaparlar ,

    7.    Sadaka vermeyi de önlerler .18)  KAFİRLER  ( EL - KAFİRUN)  109.sure    Sayfa 391

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 6 ayettir ) 

    1.    De ki : Ey kafirler ,

    2.    Sizin taptığınıza hiçbir zaman tapmayacağım .

    3.    Benim taptığıma da siz tapmayacaksınız .

    4.    Ben sizin taptıklarınıza ben tapmadım .

    5.    Benim taptığıma siz tapmazsınız .

    6.    Siz kendi dininizdesiniz , ben de kendi dinimdeyim .


19)  FİL   ( EL - FİL )  105.sure    Sayfa 389 - 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Fil adamlarına Rabb’inin ne yaptığını görmedin mi ?

    2.    Onların kurduklarını boşa çıkarmadı mı ?

    3.    Onlara ebabil kuşları gönderdi.

    4.    Onlara balçıktan pişirilmiş taşlar atardı.

    5.    Onları içi boş buğday taneleri gibi eyledi.


20) TAN VAKTİ ( EL - FALAK (FELAK)) 113.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Deki : İnsanların Rabb’ine sığınırım.


    2.    Yarattığı kötü insanların şerrinden ,

    3.    Bizi bastıran karanlığın şerrinden ,

    4.    Düğümlere nefes eden kadınların şerrinden ,

    5.    Hasedini dışa vuran hasetçinin şerrinden .


21) İNSANLAR ( EL - NAS ) 114.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 6 ayettir ) 

    1.    Deki : İnsanların Rabb’ine sığınırım ,

    2.    İnsanların melikine ,

    3.    İnsanların ilahına ,

    4.    Gizlice kötü kötü düşünceler verenin şerrinden ,

    5.    İnsanların içine götülükler sokar , 

    6.    Cinlerden , insanlardan olsun hepsinin şerrinden .


22)  TANRI BİRLİĞİ  ( EL - İHLAS ) 112.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 4 ayettir ) 

    1.    Deki : Tanrı birdir  ,

    2.    Tanrı , bütün varlıkların ihtiyaçları zamanında başvurduğudur .

    3.    Ne doğdu , ne doğurdu .

    4.    Ne şekilde olursa olsun hiçbir eşi de yoktur .23) YILDIZ ( EN - NECM  ) 53.sure  Sayfa 324-325-326

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 62 ayettir ) 

    1.    Batan yıldız hakkı için  ,

    2.    Sizin arkadaşınız sapıtmadı , azdırılmadı ,

    3.    Kendi havasına uyupta söz söylemiyor ,

    4.    Söyledikleri , kendisine vahyediylenlerdir .

    5.    Bunu ona öğreten gücü çok kuvvetli olandır ,

    6.    Heybetli biri ; doğruldu ,

    7.    Ve en yüksek ufuk yerinden ,

    8.    Yaklaştı , yaklaştı ,

    9.    Araları iki yay kadar , yahut daha az kaldı ,

    10.    O da kuluna vahyettiğini etti .

    11.    Gönlü , gördüğünü doğruladı .

    12.    Onun gördüğü hakkında onuna çekişiyor musunuz  ?

    13.    Andolsun ki , O’nu bir kere daha inerken gördü ,

    14.    Sidret -il-Münteha’nın yanında ,

    15.    Meva cennetinin yanı başında ,

    16.    Sidre’yi birçok şeyler kaplamıştı .

    17.    Gözü ne kaydı , ne de döndü .

    18.    Andolsun Rabbinin en büyük delillerini görmüştü .

    19.    Lat’ı , Uzza’yı gördünüz mü ?

    20.    Öbür üçüncü olan Menat’ı ? 

    21.    Erkek evlatlar sizin de , kız çocuklar O’nun mu ?


    22.    Bu paylaşma pek de haksız .

    23.    Bunlar , sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değil . Allah onlar için kesin bir kanıt indirmemiştir ; onlar kuruntulara ve hevalarına kapılıyorlar , andolsun ki , kendilerine Rabb’lerinden doğru yol gösterici gelmiştir .

    24.    Yoksa insan her istediğini elde eder mi ?

    25.    Muhakkak ki son da , ilk gibi ,Allah’ındır .

    26.    Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri bir işe yaramaz .

    27.    Yalnız Allah dilediği ve seçtiği için izin verirse o başka .

    28.    Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takıyorlar .

    29.    Onların bu iş için bir bilgileri yoktur , sadece zanna kapılıyorlar . Zaz ise hakka karşı bir şeye yaramaz .

    30.    Bizi anmaktan arka dönenlere , yalnız dünya hayatını isteyenlerden sen de yüz çevir .

    31.    Onların bilgileri bu kadardır . Muhakkak ki Rabb’in yoldan sapanları daha iyi bilir ,doğru yolda olanları daha iyi bilir .

    32.    Göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah’ındır ; kötülük işleyenleri işlediklerine göre cezalandırır ; iyilik işleyenlere de daha iyilik karşılık verir 

    33.    Büyük günahlar ve çirkin işlerden sakınan , küçük günahlar işlemiş olanlara gelince , senin Rabb’inin mağfireti geniştir . Sizi topraktan meydana getirdiği zaman , siz daha analarınızın karnında iken sizi çok iyi bilen O’dur.  Kendinizi temize çıkarmaya çabalamayın ; çünkü O sakınanları çok iyi bilir .

    34.    Arka çevireni 

    35.    Azıcık verip de sonra cimrilik edeni gördün mü ?

    36.    Gaybın bilgisi onda da onun için mi görüyor ?

    37.    Yoksa Musa’nın sayfalarındaki ona bildirilmedi mi , 

    38.    Sözlerine sadık olan İbrahim’inkiler ?


    39.    Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez .

    40.    İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur .

    41.    Çalıştığıda mutlaka görülecektir 

    42.    Sonra ona tam karşılık verilecektir .

    43.    Muhakkak ki her şeyin vuracağı Rabb’inin huzurudur .

    44.    Muhakkak ki güldürende ağlatan da O ‘dur .

    45.    Muhakkak ki öldüren de dirilten de O’dur .

    46.    Muhakkak ki çiftleri erkek , dişi olarak yaradan O’dur .

    47.    Bir damla bel suyundan .

    48.    Muhakkak ki ikinci oluş da O’nun elindedir .

    49.    Muhakkak ki zenginleştiren de , kanaatlı eden de O’dur .

    50.    Muhakkak ki Şi’ra yıldızının Rabbi O’dur .

    51.    Muhakkak ki eski Ad’ı yok eden O’dur .

    52.    Semud’u da bırakmayan ,

    53.    Onlardan önce Nuh kavmini de , ki daha zalim ve daha azgındılar ;

    54.    Altüst edilen şehirleri de.

    55.    Onları tamamıyla sardı .

    56.    Artık Rabb’inin hangi nimetinden şüphe edebilirsin ?

    57.    Bu korkutucu da , evvelkiler gibi bir korkutucudur .

    58.    Yaklaşan yaklaşıyor , Allah ‘tan başkası onu çeviremez .

    59.    Bu söze mi şaşıyorsunuz ,

    60.    Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ,

    61.    Söylenip duruyorsunuz .

    62.    Artık Allah ‘a secde edin ve O’na kulluk edin .


24) SURAT EKŞİTEN ( EL - ABESE  ) 80.sure  Sayfa 372 -373

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 42 ayettir ) 

    1.    Suratını astı ve sırtını döndü   ,

    2.    Çünkü yanına o kör geldi diye ,

    3.    Ne bilirsin ki belki de o arınacak ,

    4.    Öğüt alacaktır da ondan faydalanacaktır ?

    5.    Ama ihtiyacı olmayana gelince ,

    6.    Sende onun üstüne düşünüyorsun .

    7.    Onun arınmasından sana ne ?

    8.    Fakat sana koşa koşa gelen ,

    9.    Ürken kimseyi ,

    10.    Bırakıyorsun.

    11.    Böyle davranma : Çünkü o bir öğüttür .

    12.    Dileyen onu tanır .

    13.    Şanlı sahifelerdedir .

    14.    Yüceltilmiş , arıtılmıştır ,

    15.    Yazıcıları ellerinde , asıl ve faziletli yazıcılar .

    16.     Geberesi insan , o ne nankördür .

    17.    Onu neden yarattı ?

    18.    Bir damla bel suyundan  .

    19.    Onu yoktan var etti , bir ölçüye koydu .

    20.    Sonra onu kolaylaştırdı .

    21.    Sonra onu öldürdü , mezara soktu ,


    22.    Sonra , dilerse , onu diriltir .

    23.    Gerçekten de , Onun buyruğunu hiç yerine getirmedi .

    24.    İnsan , yediğine bir baksın .

    25.    Gerçekten de suları bol bol yağdırdık ;

    26.    Sonra yeryüzünü iyice yardık ,

    27.    Orada daneler bitirdik ,

    28.    Üzüm ve yonca ,

    29.    Zeytin ve hurma ,

    30.    Sık ağaçlı bahçeler ,

    31.    Yemişler , otlar ,

    32.    Sizin ve darlarınızın yararı için ,

    33.    Kulakları ağırlaştıran ses gelince ,

    34.    O Gün , insan kardeşinden kaçar ,

    35.    Anasından , babasından ,

    36.    Eşinden , çocuğundan ,

    37.    Çünkü o gün herkes kendi başının derdindedir.

    38.    O Gün , Toz toprak içinde yüzler olacak ,

    39.    Her tarafı kapkaradır :

    40.    İşte kafirler , suçlara dadananlar bunlardır .

    41.    Her tarafı kapkaradır :

    42.    İşte kafirler , suçlara dadananlar bunlardır. 

25) KADİR ( EL - KADR ) 97.sure  Sayfa 386

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Şüphe yok ki onu Kadir gecesi indirdik  .

    2.    Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin ?

    3.    Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır .

    4.    O gecede , melekler ile ruh , Rabb’lerinin izniyle , inerler .

    5.    Fecr doğuncaya kadar süren bir selamettir .


26) GÜNEŞ  ( EŞ - ŞEMS ) 91.sure  Sayfa 383

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 15 ayettir ) 

    1.    Güneş ve ışığı hakkı için  ,

    2.    Ondan ışık alan ay hakkı için ,

    3.    Her şeyi ışıtan gündüz hakkı için ,

    4.    Onu örten gece hakkı için ,

    5.    gök ve onu Kuran hakkı için ,

    6.    Yeryüzü ve onu döşeyen hakkı için ,

    7.    Can ve onu düzenliyen hakkı için ,

    8.    Kötülüğü de sakınmayı da ona ilham eden hakkı için ,

    9.    Kendini temizleyebilen kimse felah bulur ;

    10.    Kendini kirleten de hüsrana uğrar .

    11.    Semud , azgınlığı yüzünden yalanlamıştı .


    12.    Onların en azgınları ileri atılmıştı ,

    13.    Allah’ın peygamberi demişti ki : Allah’ın dişi devesini bırakın , su içmesine ilişmeyin .

    14.    Onu yalanladılar ve ayaklarını kesip deveyi öldürdüler . Rabb’leri bu suclarından onları helak etti , orayı yerle beraber etti ;

    15.    O , bu işin sonundan korkmaz .


27) KÜME YILDIZLAR   ( EL - BÜRUC ) 85.sure  Sayfa 378

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 22 ayettir ) 

    1.    Burçları olan gök hakkı için ,

    2.    Vaadedilen gün hakkı için 

    3.    Tanık ve görülen hakkı için ,

    4.    Kahrolsun o hendekleri kazıp ateşler yakanlar 

    5.    Durmadan alevlendirilen ateşi var 

    6.    Hepsi etrafına oturmuşlar ,

    7.    İnananlara yapılanı gözleriyle görmüşlerdi ,

    8.    Onlara , yalnız üstün ve hamde layık olan Allah’a inandıkları için öç alıyorlardı .

    9.    O Allah ki , göklerin ve yeryüzünün mülkü O’nundur , Allah her şeye tanıktır .

    10.    İnanan erkeklerle inanan kadınlara azap çektirip , üstelik tövbe de etmeyenler için cehennem azabı ile yakıcı azap vardır .

    11.    İnananlara , iyi işler işleyenlere gelince , kıyılarında ırmaklar akan cennetler vardır . Bu büyük bir murada eriştir . 

    12.    Çünkü Rabbinin azabı pek serttir .


    13.    Çünkü ilkin var eder , sonra gene diriltir .

    14.    Suçları örten , çok çok seven O’dur .

    15.    Şerefli Arş’ın sahibi ,

    16.    Dilediğini işler .

    17.    Sana askerlere ait haber gelmedi mi ?

    18.    Firavun ile Semud ‘un ?

    19.    Hayır , kafir olanlar yalan sayıp durmaktadırlar .

    20.    Allah onların arkasındadır , onları kavramıştır .

    21.    Hayır , o şerefli Kuran’dır .

    22.    Levh-i Mahfuz’da


28)  İNCİR   ( ET - TİN ) 95.sure  Sayfa 385

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    İncir ve zeytin  hakkı için ,

    2.    Tur-i Si’nin hakkı için ,

    3.    Bu emin şehir hakkı için 

    4.    Biz insanı en güzel biçimde yarattık ;

    5.    Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık ;

    6.    Yalnız inananlar ve iyi işler işleyenler başka ; çünkü onlar için bitmez tükenmez karşılık vardır .

    7.    O halde , din günü için seni kim yalanlayabilir ?

    8.    Allah , hükmedenlerin en üstünü değil midir ?29)  KUREYŞ   ( EL - KUREYŞ ) 106.sure  Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 4 ayettir ) 

    1.    Bunu Kureyş’in birliği için( yaptı ) ,

    2.    Onların birliği , kış ve yaz göçüp konmaları için ( yaptı )

    3.    Bu Ev’in Rabb’ine kulluk edin .

    4.    Sizi doyurup açlıktan kurtardı , korkudan kurtardı .


30)  VURMA    ( EL - KARİA ) 101.sure  Sayfa 388

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Vuruş ,

    2.    O vuruş nedir ?

    3.    Sana ne bildirdi , bu vuruş nedir ?

    4.    O gün insanlar uçuşan pervaneler gibi birbirlerine karışırlar .

    5.    Dağlarda atılmış pamuk gibi olurlar .

    6.    Kimin tartın ağır olursa ,

    7.    O razı bir geçimdedir .

    8.    Kimin tartısı hafif gelirse ,

    9.    Onun yurdu Haviye’dir .

    10.    Bunun ne olduğunu sana kim bildirdi ?

    11.    Bu , kızgın ateştir .31)  KIYAMET   ( EL - KIYAME ) 75.sure  Sayfa 365 - 366 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 40 ayettir ) 

    1.    Andolsun kıyamet gününe ,

    2.    Andolsun kendini kınayan nefse ,

    3.    İnsan kemiklerini toplayamaz mı sanıyor ?

    4.    Evet , onun parmaklarını bir boyda yapmaya bile gücümüz yeter .

    5.    Hayır , insan önünde olanı yalanlamak ister .

    6.    Sorar ki : kıyamet günü ne zaman ?

    7.    Gözler kamaşıp kararınca ,

    8.    Ay tutulunca ,

    9.    Güneşle ay birleştirilince ,

    10.    İnsan der ki : Kaçacak yer neresi ?

    11.    Yok , hayır kaçacak yer yoktur .

    12.    Ogün karar yeri yalnız Rabbinin katıdır .

    13.    Ogün , insana iyiliği de kötülüğü de haber verilir .

    14.    Evet , insan kendine karşı tanıklık edecek .

    15.    Özürlerini ileri sürse de .

    16.    Acele edip okumak için dilini oynatma .

    17.    Onu toplamak ve okumak Bize düşer .

    18.    Onu okuduğumuz gibi oku .

    19.    Sonra Onun beyanı Bize düşer .

    20.    Hayır , siz geçip gideni seviyorsunuz .

    21.    Ahireti bırakıyorsunuz .


    22.    Ogün , yüzlerden bazıları parlıyacak ,

    23.    Rablerine bakacak .

    24.    Ogün , yüzlerden bazıları kararacak ,

    25.    Bellerini bükecek bir felakete uğrayacağını bilir .

    26.    Hayır , öyle değil . Can köprücük kemiklerine varınca ,

    27.    Denilecek ki : Bir hekim yok mu ?

    28.    Muhakkak ki bunun bir ayrılık olduğunu anlayınca ,

    29.    Baldır baldıra dolaşınca ,

    30.    Ogün Ragbine gidilecek gündür .

    31.    O ne inanmış , ne de namaz kılmıştır .

    32.    Ama yalanlamış , arkasını dönmüştür .

    33.    Sonra sa salına salına taraflarının yanına gitmiştir .

    34.    Yazıklar olsun sana , yazıklar .

    35.    Sonra yine yazıklar olsun sana yazıklar .

    36.    İnsan , başıboş bırakılacağını mı sanıyor ?

    37.    Belsuyundan bir damla değil miydi ?

    38.    Sonra bir kan pıhtısı oldu , onu yaratıp biçimine koydu .

    39.    Ondan , erkek ve dişi çiftler çıkardı .

    40.    Bunları yapanın gücü ölüyü diriltmeye yetmez mi ?
32)  KOĞUCULAR   ( EL - HUMAZA ) 104.sure  Sayfa 389 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 9 ayettir ) 

    1.    Bütün korucuların vay haline ,

    2.    Dünya malı biriktirir , ve onu saklar .

    3.    Malının kendisini hep yaşatacağını sanır .

    4.    Öyle değil , muhakkak ki Huteme’ye atılacak ,

    5.    Huteme’nin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi ?

    6.    Tanrı’nın , yakılmış ateşidir .

    7.    Yürekleri kaplar ,

    8.    O , onların üzerine sıkıca kapanmıştır ,

    9.    Upuzun direklerle .


33)  GÖNDERİLENLER   ( EL - MÜRSELAT ) 77.sure  Sayfa 368 - 369 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 50 ayettir ) 

    1.    Birbiri ardınca gönderilenler hakkı için ,

    2.    Şiddetle esip gelenler hakkı için ,

    3.    Yaydıkça yayanlar hakkı için ,

    4.    Ayırdıkça ayıranlar hakkı için ,

    5.    Öğütleri telkin edenler hakkı için ,

    6.    Özür veya korkutma için olsun .


    7.    Size vadolunan mutlaka olacak .

    8.    Yıldızların ışığı sönünce ,

    9.    Gök yarılınca ,

    10.    Dağlar ufalanıp savrulunca ,

    11.    Peygamber toplanınca ,

    12.    Bunlar hangi güne kadar geciktirildi ?

    13.    Ayırd etme gününe .

    14.    Ayırd etme günü nedir bilir misiniz ?

    15.    O gün ( vay haline ) yalanlayanların ,

    16.    Onlardan öncekileri helak etmedik mi ?

    17.    Sonra , sonrakileri de onlara katarız .

    18.    Suçlulara böyle yaparız .

    19.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    20.    Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı ?

    21.    Onu sağlam bir yere yerleştirmedik mi ,

    22.    Belli bir zamana kadar ?

    23.    Bunu yaptık . Ne güzel de yaparız .

    24.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    25.    Yer yüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı ?

    26.    Diriler ve ölüler için .

    27.    Orada yüce dağlar meydana getirmedik mi ? Size tatlı sular içirmedik mi ?

    28.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    29.    Haydi , yalanladığınıza doğru yürüyün .

    30.    Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ,


    31.    O sizi ne gölgelendirir , ne alevden korur ;

    32.    Bir köşk kara kıvılcımlar saçar ,

    33.    Kızıl renkte erkek develere benzer ,

    34.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    35.    Bügün , onlar söz söyleyemeyecek  ;

    36.    Özür dilemelerine izin verilmez .

    37.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    38.    Bugün ayırd etme günüdür , sizi sizden evvelkileri de toplayacağız  .

    39.    Bana karşı bir düzeniniz varsa hemen kurun .

    40.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    41.    Sakınanlar gölgelikte ve pınar başındadırlar .

    42.    Diledikleri yemişleri bulurlar .

    43.    İşlediklerinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin için .

    44.    İyilik edenleri , Biz böyle mükafatlandırırız .

    45.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    46.    Biraz yiyin , faydalanın , Siz suçlularsınız .

    47.    O gün yalanlayanların vay haline .

    48.    Onlara denilecek ki : Rükü ediniz ; rükü edemezler .

    49.    O gün yalanlayanların vay haline .

    50.    Bunlar bundan sonra hangi söze inanırlar ?

34)  KAF          50.sure  Sayfa 318 - 319 - 320

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 45 ayettir ) 

    1.    Kaf . Şerefli Kuran hakkı için ,

    2.    Hayır , onlar aralarından birinin korkutucu gelmesinden kafirler şaşırıp dediler ki : Ne şaşılacak iş bu .

    3.    Ölüp toprak olduktan sonra mı ? Bu ne uzak bir şey .

    4.    Biz , yeryüzünün onlardan ne eksildiğini biliriz ; katımızda bütün bunları yazıp saklıyan bir kitap vardır .

    5.    Hayır , kendilerine hak gelince yalanladılar , onun için onlar perişanlık içindedirler .

    6.    Onlar üzerlerindeki göke bakmazlar mı ? Onu nasıl kurduk , nasıl donattık , onda bir çatlak bile yoktur .

    7.    Ve yer yüzünüde nasıl yaydık , ona sağlam dağlar yerleştirdik , orada içe ferah veren çiftler bitirdik .

    8.    Bize dönen bütün kulların kalp gözünü açmak , ibret olmak içindir .

    9.    Göktende kutlu su indirdik ; onunla bahçelerde bitkile , biçilecek ekinler ,

    10.    Tepeleri birbir üzerine kat kat katlanmış hurma ağaçları bitirdik ,

    11.    Kullar için rızık olsun diye . Onunla ölmüş yurtlara can verdik . İşte çıkış da böyle olacaktır . 

    12.    Onlardan önce Nuh kavmi , Ress ashabı ve Semud da yalanlamışlardır ,

    13.    Ad , Firavun ve Lut’un kardeşleri de , Eyke ashabı ve Tübba kavmi de peygamberlerini yalancı saymışlar , azabını haketmişlerdi.

    14.    Biz ilk yaradılışta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaradılış için şüphe ediyorlar ?

    15.    Andolsun ki , Biz insanı yarattık , nefsinin uno ne gibi kuruntulara kaptırdığını biliriz ; Biz ona şah damarından daha yakınız .


    16.    Sözlerini toplayan biri sağda , öteki solda oturmuş iki melek var ,

    17.    Hiçbir söz söylemez ki onu gözleyen , zapteden bulunmasın 

    18.    Ölüm sarsıntısı gelip çatınca ona denir ki : İşete senin kaçıp durduğun şey .

    19.    Sura üfürülecek , işte o gün azap günüdür .

    20.    Her insan yanında bir kılavuz , bir tanık olarak gelir .

    21.    Andolsun ki sen bundan gafil idin , gözünden perdeyi kaldırdık , artık bugün gözün keskindir .

    22.    Beraberinde olan der ki : Ne işlediyse hepsi bende  .

    23.    Artık atın cehenneme bütün inatçı kafirleri ,

    24.    Hayır işlemeyi önleyen , zalim şüpheciyi .

    25.    Allah ile beraber bir ilah daha kabul etmiştir , atın onu şiddetli azaba .

    26.    Beraberinde olan der ki : Rabbimiz , onu ben azdırmadım , ama o , uzak bir sapkınlık içindeydi .

    27.    Der ki : Benim önümde çekişmeyin , Ben daha önce size azabımı bildirmiştim .

    28.    Katımda söz değiştirilmez , Ben kullarıma hiçbir zulumde bulunmam .

    29.    O gün cehenneme diyeceğiz ki : Doldun mu ? Diyecek ki : Daha var mı ? 

    30.    Cennet de sakınanlara pek yakın olacaktır , hiç uzak olmayacaktır . 

    31.    İşte buyrukları tutanlara vaadedilen ,

    32.    Görmediği halde Rahman’dan korkanlara , Ona yönelmiş kalbe gelenlere .

    33.    Selametle girin oraya , bugün sonsuzluk günüdür .

    34.    Dilediklerinin hepsini orada bulacaklar ve katımızda daha fazlası da var .

    35.    Onlardan önce nice soyları helak ettik , onlar daha çokluktu , daha güçlü idiler , memleket memleket dolaşmışlar , sığınacak bir yer bulamamışlardı .

    36.    Muhakkak ki bunda kalbi olan , kulak verenler ,  görenler için bir ibret vardır .


    37.    Andolsun ki , Biz gökleri ve yeryüzünü , aralarında olanı altı günde yarattık , hiç bir yorgunluk duymadık .

    38.    Artık bütün söylediklerine sabret ve Güneşin doğmasından ve güneşin batmasından önce Rabb’ine hamd ederek Onu tenzih et .

    39.    Geceleyin ve secdelerden sonra da tenzih et .

    40.    Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver .

    41.    O gün gerçek haykırışı işitecekler , işte o gün çıkış günüdür .

    42.    Biz öldürürüz diriltiriz . Eninde sonunda varılacak Biziz .

    43.    O yeryüzü yarılacak , onlar hemen çıkacaklar , toplanacaklar . Bu iş Bizim için pek kolaydır .

    44.    Onların dediklerini pekala biliriz , senin de onları zorlayacak gücün yok .

    45.    Onun için tehditlerimden korkanları Kuran ile öğütle .


35)  ŞEHİR   ( EL - BELED ) 90.sure  Sayfa 382

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 20 ayettir ) 

    1.    Andolsun bu şehre ,

    2.    Sen oturmadasın ;

    3.    Ve babaya ve oğula,

    4.    Gerçekten de Biz insanı sıkıntı çekmek için yarattık .

    5.    Hiç kimsenin ona gücü yetmez mi sanır ?

    6.    Diyor ki : Ben birçok mal harcadım .

    7.    Kimsenin kendisini görmediğini mi sanır ?

    8.    Biz ona iki göz vermedik mi ,

    9.    Ve bir dille iki dudak ?


    10.    Ona iki yol göstermedik mi ?

    11.    Ama o , sap yokuşu çıkamadı .

    12.    Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin ?

    13.    Kul azad etmek ,

    14.    Kıtlık gününde doyurmak ,

    15.    Yakınlardan olan bir yetimi,

    16.    Yerde sürünen bir yoksulu ,

    17.    Sonra inanmış kimselerden olmak , birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır .

    18.    İşte bunlar sağ taraf ehlidir .

    19.    Delillerimizi inkar edenler ise sol taraf ehlidir ;

    20.    Onların her tarafını ateş saracaktır .


36)  SABAH YILDIZI  ( ET - TARIK ) 86.sure  Sayfa 379

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 17 ayettir ) 

    1.    Gök hakkı için  , sabah yıldızı hakkı için ,

    2.    Sabah yıldızı nedir bilir misin ?

    3.    Parıl parıl bir yıldızdır .

    4.    Bir kimsecik yoktur ki gözetip koruyanı bulunmasın .

    5.    Artık insan neden yaratıldığına bir baksın :

    6.    Atılan bir sudan ,

    7.    Belden ve kaburga kemikleri arasından çıkar .

    8.    Muhakkak ki O , onu yeniden yaratmaya kadirdir ,


    9.    O gün bütün gizli şeyler meydana çıkarılır ,

    10.    Artık onun ne gücü kalır , ne de yardımcısı kalır .

    11.    Yağmur yağdıran gök hakkı için ,

    12.    Çatlayan toprak hakkı için ,

    13.    Muhakkak ki O , ayırd edici bir sözdür ,

    14.    şaka değildir .

    15.    Muhakkak ki onlar hile kurup duruyorlar ,

    16.    Bende hilelerine hile kurarım .

    17.    Artık kafirlere mühlet ver ; onları az bir zaman için bırakıver .


37)  AY   ( EL - KAMER ) 54.sure  Sayfa 327 - 328 - 329

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 55 ayettir ) 

    1.    Saat yaklaştı , ay ikiye ayrıldı ;

    2.    Ama onlar bir delil görseler yüz çevirirler , derler ki : Sürüp giden bir büyü .

    3.    Yalanlar , hevalarına uyarlar ; fakat her şey kararlaştırılmıştır .

    4.    And olsun ki , onlara kendilerini bundan vazgeçirecek haberler geldi .

    5.    Bunlar en açık hikmetlerdi ; ama korkutmalar bir işe yaramadı .

    6.    Onlardan artık yüz çevir . O gün çağırıcı onları hoşlanmayacak bir şeye çağırır ,

    7.    Gözleri yerde , sanki öteye beriye dağılmış çekirgeler gibi mezarlarından çıkarlar ,

    8.    Çağırıcıya doğru koşarlar , kafirler der ki : Ne zorlu bir gün .

    9.    Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladılar , kulumuzu yalanladılar ve deli dediler , onu incittiler .


    10.    Bunun üzerine Rabb’ine yalvardı : Ben yenildim , bana yardım et .

    11.    Gökün kapılarını açtık , sular akıttık .

    12.    Yerden de pınarlar fışkırttık , derken bunlar mukadder bir iş için birleşti .

    13.    Onu , tahtalar ve mıhlardan yapılma gemide taşıdık .

    14.    Gözümüz önünde yüzüp gidiyordu . Bu , inkar edilene bir mükafattı .

    15.    And olsun ki bunu bir ibret olarak bıraktık . Ama ibret alan nerede ? 

    16.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    17.    And olsun ki , Kuran ‘ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Amam ibret alan nerede ?

    18.    Ad da yalanlamıştı . Nenim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    19.    Muhakkak ki Biz , uğursuzluğu süren bir günde onların üzerine kuvvetli bir kasırga gönderdik .

    20.    Onları sanki içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıyordu .

    21.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    22.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    23.    Semud da korkutmalarımızı yalanladı .

    24.    Dediler ki : Kendimiz gibi bir insana mı uyacağız ; doğrusu o zaman sapıtmış oluruz , delilik etmiş oluruz .

    25.    Aramızda vahiy indirilecek bir o mu var ? Hayır , o yalancı , küstahın biridir .

    26.    Yarın onlar yalancının , küstahın kim olduğunu görecekler .

    27.    Onları sınamak için dişi bir deve gönderiyoruz ; onları gözet ve dayan .

    28.    Onlara haber ver , suları aralarında bölünmüştür ; sırası gelen hazır bulunsun .

    29.    Arkadaşlarına seslendiler , o kılıcını çekti , onun ayaklarını kesti .


    30.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    31.    Çünkü Biz üzerlerine öyle bir haykırış gönderdik ; ağıl içindeki kuru ot gibi serildiler .

    32.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    33.    Lut kavmi de korkutmaları yalanladı .

    34.    Bizde üzerlerine taş yağdıran fırtına gönderdik . Lut ailesini sabah vakti kurtardık .

    35.    Bu , tarafımızdan bir nimetti ; şükredeni böyle mükafatlandırırız .

    36.    And olsun ki , Bizim azabımızla onları , korkutmuştu ama onlar bu korkutmadan şüphelenmişlerdi .

    37.    And olsun ki onun konuklarını istemişlerdi , Bizde gözlerini kör ettik ; azabımı ve korkutmamı tadın .

    38.    And olsun ki sabah erken onların üzerine azap çöküvermişti .

    39.    Artık azabımı ve korkutmamı tadın .

    40.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    41.    And olsun ki Firavun soyuna da korkutucular gelmişti .

    42.    Delillerimizin hepsini yalanladılar ; Bizde onları tek üstün ana ve kudretiyle yakışır bir kavrayışla kavradık .

    43.    Sizin kafirler onlardan hayırlı mı ? Yoksa kitaplarda size bir beraet kararımı var ?

    44.    Yoksa : Birbirimize arka olan büyük bir topluluğuz mu diyorlar ?

    45.    Bu topluluk yakında bozguna uğrayacak , arkasını dönüp kaçacak .

    46.    Onlara vaadedilen saattir . Saat ise daha zararlı ve daha acıdır .

    47.    Çünkü suçlular , sapıklık ve çılgınlık içindedirler .

    48.    O gün , onlar yüzüstü ateşe sürünecekler : Ateşin okşamasını tadın .


    49.    Muhakkak ki biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık .

    50.    Emrimiz , birdir ; bir göz yumup açacak kadardır .

    51.    And olsun ki sizin gibileri helak ettik . Ama ibret nerede ?

    52.    İşlediklerinin hepsi de kitaplardadır .

    53.    Büyük , küçük hepsi yazılıdır .

    54.    Muhakkak ki sakınanlar , cennetlerde ve ırmak başlarında .

    55.    Doğruluk makamında , kudretli bir hükümdar yanındadır . 


38)  SAD      38.sure      Sayfa 274 - 275 - 276 - 277 - 278

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 88 ayettir ) 

    1.    Sad . Öğütle dolu Kuran’a andolsun, kafirler ululanma ve isyan içindedirler.

    2.    Onlardan önce nice nesilleri helak ettik . Bağırıştılar amma , kurtuluş zamanı geçmişti .

    3.    Kendilerinden biri gelince kafirler şaşarlar , derler ki :Bu bir büyücü , bir yalancı ,

    4.    Bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyor ? Ne acayip şey . 

    5.    İleri gelenler onlara şunu diyerek çekip gittiler : Gidin , ilahlarınıza sarılın , istenen de budur .

    6.    Biz bunu başka milletin hiçbirinde işitmedik . Bu bir uydurmadan başka bir şey değil .

    7.    Öğütleyen kitap aramızdan yalnız ona mı indirildi ? Hayır , onlar Benim öğütümden şüphe ediyorlar , çünkü onlar daha azabımı tatmadılar .

    8.    Yoksa tek üstün olan , bol vergili Rabb’inin hazineleri onların yanında mı ?

    9.    Yahut göklerin ve yeryüzünün ve arasındakilerin saltanatı onların mı ? Onlarınsa araç bulup tırmansınlar .


    10.    Onlar bölük bölük toplanmış bozguna uğratılmış bir askerdir.

    11.    Onlardan evvel , Nuh , Ad ve ordu sahibi Firavun kavmi de yalanlamışlardı ,

    12.    Semud ve Lut kavmi , Eyke’liler de yaptılar , bölükler oldular ,

    13.    Peygamberlerini yalanladılar , azabı hakettiler .

    14.    Bunlar da o tek haykırışı bekliyorlar ki hiç de gecikmez .

    15.    Derler ki : Rabb’imiz , hesap günü gelmeden başımıza geleceği veriyor .

    16.    Söylediklerine katlan ve kulumuz , güçlü kuvvetli , her vakit Bize dönen Davut’u hatırla.

    17.    Biz ona dağları ram etmiştik ; bunlar onunla beraber akşam sabah Rabb’i tenzih ederlerdi ;

    18.    Kuşlar da hep toplanır , hepsi de ona itaat ederlerdi .

    19.    Onun saltanatını kuvvetlendirdik , ona hikmet ve ayırdetmek gücü vermiştik.

    20.    O davacıların haberini almadın mı ? Hani duvarı aşarak mihraba erişmişlerdi .

    21.    Davut’un yanına girince pek korkmuştu . Demişlerdi ki : Korma , iki davacıyız , birimiz ötekine haksızlık ettik . Aramızda hak ile hükmet , ama hakkı aşma , bizi de doğru yola ilet .

    22.    İşte , bu benim kardeşimdir ; doksan dokuz dişi koyunu vardır , benim de bir . Onu bana ver dedi , çekişmede beni alt etti.

    23.    Dedi ki : Gerçekten de o senin tek dişi koyununu kendi dişi koyunları arasına katmak istemekle sana zulmetmiştir ; mallarını birbirine karıştıranlardan bazıları bazılarına haksızlık ederler ; yalnız inananlar ve iyi işler işleyenler başka ; bunlar da o kadar az ki . Davut , kendisini sınamakta olduğumuzu sandı ;Rabb’inden mağfiret diledi , yere kapandı , Ona dönüp sığındı .

    24.    Bizde suçunu örttük ; muhakkak ki o yakın olanlarımızdandır , dönüp geleceği güzel bir yer ayırdık .


    25.    Ey Davut , biz seni yeryüzüne halife yaptık , artık insanlar arasında hak ile hükmet , nefsine uyma ; o seni Allah yolundan saptırır . Allah yolundan sapanlara , hesap gününde şiddetli azap vardır .

    26.    Biz gökü , yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık . Bunu, kafirler böyle sanıyorlar . Kafirlerin ateşten vay hallerine .

    27.    Biz , iyi iş işleyenlerle yeryüzünde fesatı bir mi tutacağız ? Sakınanlarla eğri yolda gidenleri bir mi tutacağız ?

    28.    İşte sana mübarek bir kitap indirdik ; aklı tam olanlar ayetlerini düşünsünler ve ondan ibret alsınlar .

    29.    Davut’ a Süleyman’ı ihsan ettik . O ne güzel bir kuldu , hep Allah’a dönen bir kimse idi .

    30.    Hani bir akşam ona çok güzel atlar getirilmişti.

    31.    Dedi ki: Ben bu güzel şeyleri Rabb’imi anarak severim . Gün perdeleninceye kadar onları seyretmiş . Çevirin onları , demişti

    32.    Ve onların bacaklarını , boyunlarını okşamaya başlamıştı .

    33.    Andolsun ki Biz Süleyman’ı sınadık , tahtının üstüne bir üçlü gövde bıraktık . Sonra Bize döndü .

    34.    Dedi ki : Rabb’im , benim suçumu bağışla , bana öyle saltanat ver ki benden sonra hiç kimse nail olmasın . Çünkü en bol veren Sensin.

    35.    Biz de ona rüzgarı ram ettik , onun emrettiği yere hafif hafif eserek giderdi.

    36.    Şeytanlardan da bütün yapı kalfalarını , dalgıçları ,

    37.    Zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan ötekileri de .

    38.    İşte bu Bizim verdiklerimizdendir ; ister harca , ister tut , hesabı yoktur .

    39.    Muhakkak ki o katımızda yakınlardandır , ve onun dönüp geleceği güzel bir yer vardır .

    40.    Kulumuz Eyüp’ü de an . Hani Rabb’ine Şöyle selenmişti : Şeytan hastalandırdı , azaba uğrattı.

    41.    Ayağınla yere vur . Yıkanacağın ve içeceğin serin su işte.


    42.    Biz ona ailesini, onlarla beraber bir mislini ihsan ettik . Tarafımızdan bir rahmet ve tam aklı olanlar için bir ibretti .

    43.    Eline bir demet sap al , onunla vur , yeminini hiç bozma , Biz , onu sabırlı bulduk .

    44.    Ne güzel bir kuldu ; hep Rabb’ine döner , Ona sığınırdı .

    45.    Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an , kuvvetli ve kalp gözleri açık kimselerdi .

    46.    Biz onları gelecekteki yurtlarını anma huyuyla huylandırdık .

    47.    Muhakkak ki onlar katımızda en hayırlı ve seçilmiş kimselerdi .

    48.    İsmail , Elyasa , Zülkifl’ide an: hepsi de hayırlı kimselerdi.

    49.    Bu bir anıştır : Sakınanlar için muhakkak ki güzel bir yer var .

    50.    And cennetlerinin kapıları onlar için açıktır.

    51.    Orada yaslanıp oturacaklar . Yemişlerin , içeceklerin her türlüsünü isteyecekler .

    52.    Yanlarında eşlerinden gözlerini ayırmayan yaşıt eşler bulacaklar.

    53.    İşte bunlar hesap günü için vadolunan şeylerdir .

    54.    Bunlar bizim rızıklarımızdır ki bitmek tükenmek bilmez .

    55.    Bu böyle olacak . Amam azgınlar için çok kötü bir yer vardır .

    56.    Cehennemdir . Oraya atılacaklar . Orası ne kötü bir yataktır.

    57.    İşte bu . Gayet sıcak , gayet soğuk suları tadıp dursunlar,

    58.    Daha çeşitli benzerleri de vardır.

    59.    İşte sizinle beraber çekecek olna güruh . Onlar rahat yüzü görmeyecek , çünkü ateşe atılacaklar .

    60.    Diyecekler ki : Hayır , siz rahat yüzü görmeyin , başımıza bu hali getiren sizsiniz . Burası ne kötü bir durak.

61.    Diyecekler ki : Rabb’imiz , bizi buna kim uğrattıysa onun ateşteki azabını iki kat et .

62.    Diyecekler ki : Ne oldu da kötü saydıklarımızı burada görmüyoruz 

63.    Onlarla alay eder dururduk . Yoksa gözümüzden mi kaçtılar ?

64.    İşte hak budur , cehennemlikler böyle çekişip duracaklar .

65.    De ki : Ben sadece bir korkutucuyum ; bir tek , her şeyden üstün olan Allah’tan gayri ilah yoktur ;

66.    Göklerin , yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabb’idir, üstün ve suçları örtücüdür.

67.    De ki: Bu , en büyük bir haberdir ,

68.    Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.

69.    Benim Mele-i Ala’daki tartışmadan hiç bilgim yoktu ,

70.    Benim apaçık bir korkutucu olmamdan sonra bana vahyedildi .

71.    Rabb’in meleklerine demişti ki: Ben balçıktan beşer yaratacağım.

72.    Onu tamamlayıp da ruhumdan üfürünce hepiniz yere kapanıp ona secde edin.

73.    Meleklerin hepsi secde etti,

74.    Yalnız İblis etmedi . Kibirlendi ve kafirlerden oldu .

75.    Dedi ki : Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir ?

76.    Kibirlendin mi , yoksa kendini yücelerden mi sandın?

77.    Dedi ki : Ben ondan hayırlıyım . Beni ateşten yarattın , onu çamurdan yarattın.

78.    Dedi ki: Buradan çık . Muhakkak ki sen taşlanmışsın.

79.    Din gününe kadar lanetim senin üzerinde olacaktır .

80.    Dedi ki : Tekrar kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver.

81.    Dedi ki: Mühlet verildi.

82.    Malum vaktin gününe kadar.

83.    Dedi ki : Senin izzetin hakkı için onların hepsini azdıracağım .

84.    Halis kullarından gayri.

85.    Dedi ki : Bu gerçek , Ben de gerçek olarak söylüyorum ki, andolsun ki cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım.

86.    Dedi ki: Sizden bir karşılık istemiyorum , ve size kendiliğimden de bir şey yüklemiyorum .

87.    O , ancak alemlere bir öğüttür.

88.    Onun doğru çıktığını biraz sonra öğreneceksiniz.


TAMAMI TURKCE

 KURAN 


DOSYA

KITAP

OKU


UCRETSIZ / BEDAVA Link e tıkla telefonuna indir internet olmasa da her yer de okuyabilirsin


KURAN.pdf

https://doganair.org/KURAN/KURAN.pdf

55,208510 MB

Sayın ziyaretçi ,

İnternet sayfamıza hoşgeldiniz ,

İlginize teşekkür ederiz ,


1979 yılında Ordu da doğdu ,

1997 yılı itibari ile ticaret yapıyor ,

2000 yılı Çankaya Üniversitesi bilgisayar muhasebe ( ingilizce ) mezunu,


Hali hazırda uluslararası ticaret yapıyor


Saygılarımızla


Dogan Erdogan

Dear visitor,

Welcome to our website,

Thanks for your attention ,


Dogan Erdogan was born in 1979 in Ordu.

He has been trading since 1997,

2000 Çankaya University Computer Accounting (English) graduate,


Currently engaged in international trade


Best regards


Dogan Erdogan

Hosted by Yahoo !Small Business

ALLAH , DIN  , ISLAM , IBADET KURAN OKU , 

ARADIGIN TUM CEVAPLAR KUR AN DA ,

 OKU  ILIM EDIN , 

OGREN HURAFELERE INANMA , 

TUM GERCEKLER , ANLAYABILENE 

TUM GECMIS , 

TUM GELECEK , 

HER SEY , 

YARADAN VE YARADILAN 

 KUR-AN DA 

EN DOGRUSUNU YUCE ALLAH BILIR


LA ILAHE ILL ALLAH